Czas pracy pedagoga szkolnego

PEDAGOG SZKOLNY
Aleksandra Knych-Hajduk
jest do dyspozycji uczniów, rodziców i nauczycieli w CZWARTEK: 10:00-15:00

Numer telefonu do sekretariatu szkoły: 146818923
Adres e-mail: knychhajdukola@spkorzeniow.pl
Istnieje możliwość ustalenia spotkania w innym terminie w razie potrzeby.