Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych

28 października 2022 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Żyrakowie odbył się Gminny Międzyszkolny Konkurs Historyczny dla szkół podstawowych. Konkurs zorganizowany został dla upamiętnienia 200.setnej rocznicy śmierci, 275 rocznicy urodzin Józefa Wybickiego i 225 rocznicy powstania „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”. Organizatorami konkursu byli Wójt Gminy Żyraków, Zespół Szkół w Żyrakowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Żyrakowie. Patronat honorowy nad konkursem objął IPN Oddział w Rzeszowie.

Głównymi celami konkursu było: przybliżenie uczniom postaci twórcy hymnu narodowego, jego życia i działalności, rozwijanie świadomości patriotycznej, upowszechnienie wiedzy na temat powstania hymnu narodowego. W konkursie wzięły udział drużyny z czterech szkół, miał on charakter zarówno indywidualny jak i grupowy. Uczestnicy pisali test, który składał się z pytań otwartych i zamkniętych. Naszą szkołę reprezentowała drużyna w składzie : Maja Misiaszek (kl. VII), Roksana Chmiel (kl. VIII), Mikołaj Wójtowicz (kl. VIII). Uczniowie w kategorii drużynowej zajęli II miejsce.

Nagrodzeni uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe, część została przekazana przez IPN Oddział w Rzeszowie.

Konkursowi towarzyszyła wystawa wypożyczona z Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, którą mogli obejrzeć uczestnicy konkursu. Gratulujemy!