Gminny Międzyszkolny Konkurs Wiedzy „Ostatni właściciel dworu w Korzeniowie, jego powiązania z Ignacym Łukasiewiczem i historią niepodległego państwa polskiego”

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie serdecznie zaprasza uczniów klas IV–VI szkół
podstawowych z Gminy Żyraków do udziału w Gminnym Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy
pod hasłem „Ostatni właściciel dworu w Korzeniowie, jego powiązania z Ignacym
Łukasiewiczem i historią niepodległego państwa polskiego”.
Patronat honorowy nad konkursem objął Instytut Pamięci Narodowej (oddział w Rzeszowie)
oraz Wójt Gminy Żyraków – p. Marek Rączka.
Konkurs odbędzie się w dniu 13.04.2023 r. w budynku SP w Korzeniowie.