I miejsce w Ogólnopolskim konkursie filmowym „Filmeko”

Dnia 21 czerwca zostały ogłoszone wyniki konkursu filmowego Filmeko” o zasięgu krajowym. Zwycięzcami zostali uczniowie naszej szkoły z klasy 8: Oliwia Augustyn, Wiktoria Dobrzańska, Konrad Dziedzic i Piotr Maroń. Uczniowie wraz z opiekunem Magdaleną Urban nagrali 3 minutowy film pt. „Małe, nie znaczy mniej ważne”, w którym zwracają uwagę na zanik bioróżnorodności w przyrodzie, a mianowicie zagrożenia jakie dotykają owadów zapylających, zaniku ich naturalnych siedlisk, w tym łąk kwietnych.
W konkursie wzięło udział 79 szkół z całej Polski.
Organizatorem konkursu jest Fundacja Banku Ochrony Środowiska pod patronatami honorowymi Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Klimatu i Środowiska.
Głównym celem konkursu jest edukacja ekologiczna młodego pokolenia w zakresie sozologii (czynnej i biernej ochrony środowiska), bioróżnorodności, ekologii, zmian klimatycznych i odnawialnych źródeł energii.
Dziękujemy za wsze głosy, lajki i gratulujemy zwycięzcom.

Poniżej nagrodzony film: