Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie informuje uczniów i rodziców, że inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022 odbędzie się 1 września 2021 r. według następującego harmonogramu:

  1. Msza Św. Kościele w Korzeniowie dla uczniów, rodziców i pracowników SP w Korzeniowie o godz. 8.00.
  2. Spotkanie uczniów z wychowawcami po Mszy św. (ok. godz. 9.00):
Klasa Sala nr Wychowawca

Oddział przedszkolny –

3,4,5 latki

22 p. Maria Zych

Oddział przedszkolny –

5,6-latki

24 p. Ewelina Bizoń
I 9 p. Anna Kołodziej
II 18 p. Lidia Popadziuk
III 6 p. Anna Grzywacz
IV 20 p. Marta Sobuś
V 29 p. Bernard Stec
VI 28 p. Lidia Domagała
VII 14 p. Zofia Tokarz
VIII 13 p. Marta Neville – Ortyl

 

Spotkanie informacyjne z rodzicami dzieci przedszkolnych odbędzie się w salach przedszkolnych. Uczniom klasy I może towarzyszyć tylko jeden z rodziców.

Wszyscy przebywający na terenie szkoły zobowiązani są do zachowania obowiązujących procedur bezpieczeństwa.