Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

Harmonogram zajęć hybrydowych dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej w Korzeniowie od 17-28 maja 2021:

  • 17, 18 i 19.05.2021 stacjonarnie uczą się klasy VIII, VI, IV
  • 20, 21 i 24.05.2021 stacjonarnie uczą się klasy VII, V
  • 28.05.2021 stacjonarnie uczą się klasy VII, VI, V, IV

W pozostałe dni dzieci uczą się zdalnie.

  • 25- 27 maja 2021 egzamin ósmoklasisty. Są to dni wolne od zajęć dydaktycznych dla uczniów. Przedszkole pracuje w tych dniach.

Powrót do nauki stacjonarnej dla wszystkich klas od 31 maja 2021r.
Dodatkowo, zgodnie z kalendarzem roku szkolnego 2020/2021 dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych są także 4 i 22 czerwca 2021r.

Szczegółowe terminy:

  • 19.05.2021 – poinformowanie uczniów o nieklasyfikowaniu z poszczególnych przedmiotów
  • 24.05.2021 – poinformowanie o przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych rocznych i końcowych w nauce i zachowaniu
  • 24.05.2021 – poinformowanie rodziców o wynikach w nauce i zachowaniu
  • 09.06.2021 – wystawienie ocen klasyfikacyjnych rocznych i końcowych za naukę i zachowanie
  • 16.06.2021 – konferencja klasyfikacyjna
  • 25.06.2021 – konferencja podsumowująca