Konkurs Ekologiczny „Zbiórka surowców wtórnych: szkła i makulatury”

DEZAKO Sp. z o.o. wraz z Gminą Żyraków ogłasza Konkurs Ekologiczny dla Szkół Podstawowych z terenu Gminy Żyraków – trwający od 01 września 2021 r. do 24 września 2021 r. – regulamin_konkursu_ekologicznego_2021_2022