Konkurs Recytatorski Literatury Patriotycznej

Oliwia Augustyn i Wiktoria Dobrzańska z kl. VIII zdobyły III miejsce w Konkursie Recytatorskim Literatury Patriotycznej, który został przeprowadzony 26 października 2022 r. w Domu Kultury „Śnieżka” w Dębicy. Piękna interpretacja wierszy została doceniona przez Komisję Artystyczną. Oliwia wyrecytowała wiersz K. K. Baczyńskiego „Elegia o… (chłopcu polskim)”, a Wiktoria – „Gawędę o miłości ziemi ojczystej” W. Szymborskiej.
CELE KONKURSU:

  • pielęgnowanie kultury języka ojczystego,
  • rozbudzanie wśród dzieci i młodzieży zainteresowania sztuką recytacji,
  • krzewienie zamiłowania do literatury pięknej,
  • podtrzymywanie wśród młodzieży postaw patriotycznych,
  • przypomnienie historii Polski, ukazanie dążeń Polaków do niepodległości,
  • popularyzacja polskiej poezji.

Uroczyste wręczenie nagród odbędzie się 10 listopada podczas dorocznego Rautu Niepodległościowego, który będzie zorganizowany przez Stowarzyszenie Wspólnota Ziemi Dębickiej