Kształtowanie odporności psychicznej dzieci

Zdrowie to nie tylko zdrowie fizyczne ale również psychiczne i społeczne. Dbanie o zdrowie psychiczne dziecka jest ważne na każdym etapie rozwoju, a rola rodzica w tym zadaniu jest nie do przecenienia.

  • Co chroni dzieci przed problemami i zaburzeniami psychicznymi?
  • Jak wspierać rozwój psychiczny dziecka?
  • Jak rozpoznać, że nadciągają kłopoty?
  • Co może wywołać kryzys psychiczny?
  • Gdzie szukać pomocy?

Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w publikacji NFZ Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży