Laboratoria Przyszłości – lekcja fizyki w klasie 8

Aby polubić lekcje fizyki, trzeba je zrozumieć, a z pewnością najłatwiej uczyć się na bazie doświadczeń. W taki sposób swoje umiejętności rozwijali uczniowie klasy 8 budując z dużym zaangażowaniem i entuzjazmem obwody elektryczne. Podczas zajęć wykorzystano zestaw dydaktyczny przeznaczony do ćwiczeń z zakresu elektryczności zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości. 

#LaboratoriaPrzyszłości #LaboratoriaPrzyszlosci