Laboratoria Przyszłości

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie dla której organem prowadzącym jest Gmina Żyraków otrzymała środki finansowe w kwocie 30 000 zł z Rządowego Programu „Laboratoria Przyszłości”.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Misją jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której zajęcia będą prowadzone w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.
Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe przeznaczone zostało na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.
Zakres wyposażenia możliwego do zakupienia z pozyskanych środków został ujęty w katalogu wyposażenia, który zawiera wyposażenie podstawowe (od 1 września 2022 wszystkie szkoły podstawowe muszą posiadać wyposażenie podstawowe), jak i dodatkowe (dobierane swobodnie przez szkoły).

W ramach programu zakupiono:

Wymogi identyfikacji wizualnej dla szkół - Laboratoria Przyszłości