Laboratoria Przyszłości

Lekcja fizyki z elektromagnetyzmu w klasie 8

Na lekcjach fizyki z elektromagnetyzmu uczniowie klasy 8 mieli okazję samodzielnie montować dzwonek elektryczny. Umożliwiło to poznanie jego konstrukcji oraz zrozumienie zasady działania.  Podczas zajęć wykorzystano zestaw konstrukcyjny elementów do montażu dzwonka elektrycznego
zakupiony w ramach Programu Laboratoria Przyszłości.