Lekcja muzealna on-line pt. „Życie i twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej”

Z okazji 180. rocznicy urodzin Marii Konopnickiej Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2022 rokiem Jej imienia. Z tej okazji między innymi uczniowie naszej szkoły zostali zaproszeni przez Wojewodę Podkarpackiego na lekcję muzealną on-line pt. „Życie i twórczość patriotyczna Marii Konopnickiej”, w której wzięliśmy udział 8 grudnia 2022 r. w godz. 9.00 – 10.30.
Lekcja w formie wykładu i prezentacji multimedialnej on-line była transmitowana za pośrednictwem platformy Teams i prowadzona przez Pana Pawła Bukowskiego Dyrektora Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu.
Celem lekcji było przedstawienie postaci Marii Konopnickiej, której twórczość wyrastała w specyficznej sytuacji zaborów, w atmosferze przygnębienia wywołanej upadkiem powstania styczniowego i ideałów romantycznych. Została omówiona twórczość M. Konopnickiej w obszarze poezji, nowelistyki, utworów dla dzieci, krytyki literackiej, publicystyki i przekładów) oraz jej działalności oświatowej w zakresie nauczania młodzieży i zdobycia przez nich wykształcenia.
W 1903 r. z okazji 25-lecia pracy literackiej pisarka otrzymała w darze od narodu polskiego dworek w Żarnowcu na Podkarpaciu. Dar Narodowy był najwyższym wyróżnieniem dla pisarza w czasach zaborów. W historii Polski tylko Henryka Sienkiewicza i Marię Konopnicką spotkał taki zaszczyt.