Małe, nie znaczy mniej ważne

Film przygotowany, przez zespół uczniowski „EkoZakręceni” ze Szkoły Podstawowej w Korzeniowie w ramach konkursu: FILMEKO.
Bioróżnorodność to fundament życia. Owady zapylające od zawsze są jedną z najważniejszych części ekosystemu, a także wskaźników jakości środowiska. Zapylanie roślin przez te owady, to jeden ze sposobów na zachowanie różnorodności biologicznej. Większość roślin, aby wydać jakiekolwiek owoce musi być zapylona przez odpowiednie zwierzęta. Zapylanie powoduje, że rośliny zawiązują owoce i nasiona. Dzięki temu mogą się rozmnażać i pojawić w przyrodzie w kolejnym roku. Bez udziału pszczół i dzikich zapylaczy wiele roślin przestanie zawiązywać nasiona, co pozbawi nas nie tylko plonów, ale także piękna kwiatów, porastających łąki i rabaty. Można chronić zapylacze na wiele sposobów. Nie tępiąc środkami „ochrony” roślin, insektycydami, nie niszcząc naturalnych siedlisk pszczół dzikich, adoptując pszczele rodziny, budując im domki, zakładając łąki kwietne, urozmaicając nasadzenia przydomowe, pozostawiając część ogrodu w stanie naturalnym lub przekształcając na siedliska.