Materiały edukacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa

Wydział Rozwoju Rynków Rolnych OT KOWR w Rzeszowie przekazuje informację dotyczącą podejmowanych i realizowanych przez KOWR działań edukacyjnych w „Programie dla szkół”.
W ramach realizacji działań edukacyjnych w „Programie dla szkół” szkoły mogą korzystać z materiałów edukacyjnych dostępnych na stronie internetowej https://www.programdlaszkol.org/program/dzialania-edukacyjne-i-promocyjne.