Niektórzy lubią poezję…

Wisława Szymborska – poetka wielkich pytań, ceniąca sobie dwa małe słowa: nie wiem, skromna, w obawie o przesadę – PATRONKA ROKU 2023.
Uczniowie naszej szkoły oddali hołd poetce podczas uroczystego apelu przygotowanego z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek oraz podsumowania działań realizowanych w ramach Ogólnopolskiego Projektu „Mistrzyni Szymborska”.
Uczennice klasy szóstej przybliżyły słuchaczom sylwetkę Noblistki oraz wypowiedzi o niej ludzi jej najbliższych. Do głębokiej refleksji skłoniły wszystkich wysłuchane wiersze Szymborskiej, recytowane prze nią samą, gdyż tylko ona potrafiła w piękny i inteligentny sposób mówić o rzeczach zarówno prostych, jak i skomplikowanych.
Uczniowie klas IV –VIII wzięli udział w dwóch konkursach: plastycznym i literackim. Zgłoszone do konkursu prace, jak i wykonane kolaże stanowiły element scenografii.

Prace literackie laureatów zostały odczytane. Komisja konkursowa w składzie: Marta Neville – Ortyl, Marta Sobuś, Beata Krasoń przyznała następujące miejsca:
– w konkursie plastycznym na portret Wisławy Szymborskiej:
I miejsce – Wiktoria Dobrzańska, Oliwia Augustyn
II miejsce – Barbara Podlasek, Amelia Gawryś, Kamila Lisowska
III miejsce – Roksana Gawryś

– w konkursie literackim „Ulep lepieja!”:
I miejsce – Barbara Podlasek,
II miejsce – Jan Madej, Piotr Maroń,
III miejsce – Karina Ortyl.

Nagrody książkowe zostały zakupione w ramach działań promocyjnych Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z umową nr: ERA.531.187.2022 zawartą z Wojewodą Podkarpackim z dnia 28 kwietnia 2023 roku .