Projekt Edukacyjny „Europa i ja”

W roku szkolnym 2023/2024 Szkoła Podstawowa w Korzeniowie oraz oddziały przedszkolne biorą ponownie udział w kolejnej edycji Projektu Edukacyjnego „Europa i ja”. Celem Projektu jest: przybliżenie dzieciom w wieku przedszkolnym i uczniom szkół podstawowych wiedzy na temat krajów znajdujących się w Europie, integracja zespołu klasowego, nauka przez zabawę. Projekt jest zgodny z podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024: „Kontynuacja działań na rzecz szerszego udostępniania kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa kulturowego Europy…”.
Projekt Edukacyjny realizowany będzie w klasach:

  • I – 16 uczniów oraz wychowawca Sylwia Szewc
  • III – 7 uczniów oraz wychowawca Anna Kołodziej
  • 17 dzieci z grupy – Roczne przygotowanie przedszkolne – dzieci 5-6- letnie oraz wychowawca Ewelina Bizoń
  • 21 dzieci z grupy młodszej – 3-4- latki oraz wychowawca Maria Zych.

Koordynatorem Projektu jest Ewelina Bizoń.