Przyjaźń z Mindfulness, czyli uważne spotkania ze sobą – innowacja pedagogiczna w kl. VI

Działania innowacyjne w formie treningu uważności były realizowane doraźnie w kl. VI na zajęciach z wychowawcą od października 2021 r. do czerwca 2022 r. zgodnie z potrzebami emocjonalnymi uczniów. Innowacja dotyczyła rozwijania kojącego/uważnego podejścia do siebie, do swoich emocjonalnych potrzeb „tu i teraz”. Zostały wdrożone podstawowe ćwiczenia treningu Mindfulness: oddechowe, skupiające uwagę, relaksacyjne oraz ćwiczenia refleksyjności nad swoim postępowaniem. Ten sposób okazał się dużym wsparciem w działaniach wychowawczych i profilaktycznych w klasie. Wprowadzenie innowacyjnego działania przyczyniło się do uważnego poznawania własnych uczuć i reakcji na nie. W zależności od potrzeb uważność była praktykowana w różnych miejscach: w klasie na matach i kocach, w parku, w pobliżu szkoły. Wyniki ankiety przeprowadzonej wśród uczniów klasy VI pokazały, że podczas praktykowania uważności najczęściej uczniowie odczuwali: „spokój, skupienie, odprężenie, rozluźnienie, mieli dobry humor, pełny relaks, zadowolenie, szczęście, senność błogość”; dzięki treningowi uważności większość uczniów nauczyła się łagodzić niepokój/stres; poleciliby praktykowanie uważności innym uczniom; chcieliby praktykować trening uważności w przyszłym roku szkolnym.