Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie informuje, że rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego oraz klasy 1 trwać będzie od 1 marca 2022 r. do 31 marca 2022 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.

Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego w Korzeniowie określający zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji, a także Wniosek o przyjęcie dziecka, dostępne są na stronie internetowej: www.spkorzeniow.pl oraz w sekretariacie Szkoły.

Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci 3, 4, 5, 6-letnie z roczników 2016-2019 zamieszkałe na terenie Gminy Żyraków. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.

Wniosek o przyjęcie do OP 22-23

Regulamin rekrutacji do OP 22-23

Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka

Oświadczenie o wielodzietności rodziny

Wniosek o przyjęcie dziecka spoza obwodu do SP

Zgłoszenie dziecka z obwodu do SP