Komunikat Dyrektora Szkoły Podstawowej w Korzeniowie w sprawie spotkania z rodzicami

Dyrektor Szkoły Podstawowej w Korzeniowie zaprasza wszystkich Rodziców na spotkanie, które odbędzie się 8 września 2021r. (środa) o godz. 16.30.
Po zebraniu ogólnym spotkania w salach z wychowawcami.