Sprzątanie Świata – Polska

„Sprzątanie Świata – Polska” to wspólna lekcja poszanowania środowiska. Jej celem jest promowanie nieśmiecenia, edukacja odpadowa oraz inicjowanie działań, dzięki którym zmniejszy się nasz negatywny wpływ na środowisko. W tym roku jej hasło brzmi „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczniowie naszej szkoły pod czujnym okiem wychowawców zostali wyposażeni w worki na odpady i jednorazowe rękawiczki. Sprzątali teren w pobliżu szkoły, wzdłuż poboczy dróg. Widać było zadowolenie na twarzach uczestników z udziału w akcji, gdyż wszyscy dobrze się bawili, a jednocześnie wiedzieli, że inicjowanie takich działań zmniejszy ich negatywny wpływ na środowisko. Czysta Ziemia to nasza wspólna sprawa.