Co słonko widziało

Sukces Magdaleny w konkursie literackim „Co drzewo widziało”

„Żyć to działać, to rozsiewać po świecie talent, energię, uczucia…„
Władysław Reymont

Swoim talentem pisarskim zachwyciła komisję konkursową Magdalena Czerniak, uczennica klasy IV i zdobyła wyróżnienie w konkursie literackim „Co drzewo widziało” zorganizowanym przez Związek Gmin Dorzecza Wisłoki. Napisała opowiadanie zatytułowane „Zawalcz o naszą planetę!”, w którym podkreśliła konieczność ochrony środowiska i rozpropagowała wśród rówieśników zamiłowanie do otaczającej przyrody.
W konkursie wzięła udział młodzież z terenu 22 gmin, a jego głównym celem było zwrócenie uwagi na rolę drzew oraz zrozumienie konieczności ich ochrony.
Serdecznie gratulujemy Madzi pomysłowości i wrażliwości oraz życzymy dalszych sukcesów na niwie literackiej.