dzieci

Wyniki rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego

Komisja rekrutacyjna w dniu 7 kwietnia 2021r. przeprowadziła postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca w Oddziale Przedszkolnym i zakwalifikowała 11 dzieci. Jeden wniosek o przyjęcie dziecka został odrzucony, ponieważ kandydat nie osiągnął jeszcze wieku przedszkolnego.

Rodzice zakwalifikowanych dzieci proszeni są o złożenie w sekretariacie szkoły Oświadczenia woli przyjęcia dziecka do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej w Korzeniowie w terminie do 12 maja 2021r.
Formularz jest do pobrania na stronie internetowej a także w sekretariacie szkoły w godzinach urzędowania.

Lista dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych i Oświadczenie rodzica o woli przyjęcia dziecka znajdują się poniżej.