Zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII

Informujemy, iż w roku szkolnym 2022/2023 w Szkole Podstawowej w Korzeniowie, podobnie jak w ubiegłym roku szkolnym, zajęcia wychowania do życia w rodzinie w klasach IV-VIII będą realizowane według programu nauczania autorstwa Teresy Król „Wędrując ku dorosłości”. Zajęcia te będą odbywać się w następujący sposób: 9 lekcji wspólnych i po 5 spotkań z podziałem na grupy dziewcząt i grupy chłopców w każdym oddziale klasowym.

Poniżej zamieszczamy linki do strony internetowej, na której znajdziecie Państwo programy nauczania przedmiotu dla poszczególnych klas. Zachęcamy do zapoznania się z treściami nauczania, celami oraz tematyką.

Rodzice/opiekunowie, którzy nie wyrażają zgody na udział dziecka w w/w zajęciach proszeni są o złożenie stosownego oświadczenia dostępnego u wychowawcy klasy.

klasa 4 – http://klasa 4 – https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=104&lngId=1&id=1111

klasa 5 – http://klasa 5 – https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=104&lngId=1&id=1112

klasa 6 – http://klasa 6 – https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=104&lngId=1&id=1113

klasa 7 – http://klasa 7 – https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=104&lngId=1&id=1114

klasa 8 – http://klasa 8 – https://www.ksiegarniarubikon.pl/file?tos=104&lngId=1&id=1115