Zdalne nauczanie klas I-III od 22 marca 2021r.

Decyzją rządu od poniedziałku 22 marca do 9 kwietnia 2021 r. klasy I-III przechodzą na nauczanie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W tym okresie, dla dzieci z klas I-III szkoły podstawowej, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, szkoła ma obowiązek zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest wniosek rodziców.

Przerwa świąteczna odbędzie się w dn. 1 – 6 kwietnia 2021 r.