Żegnamy Wójta Gminy Żyraków Krzysztofa Moskala

Z wielkim żalem żegnamy Wójta Gminy Żyraków Krzysztofa Moskala.

Zmarł w piątek 26 maja 2023r.

Za Jego kadencji i dzięki Jego decyzji powstał budynek Szkoły Podstawowej w Korzeniowie.

Dziękujemy i pamiętamy!


Dyrektor Szkoły, Grono Pedagogiczne, Uczniowie i Rada Rodziców