Dożywianie dzieci

Szkoła prowadzi finansowane przez Gminę dożywianie, w formie ciepłego posiłku, dla uczniów z rodzin spełniających określone kryterium dochodowe. Chętni uczniowie korzystają z takiego samego dożywiania odpłatnie. Ciepły posiłek to zupa, przygotowywana zgodnie z jadłospisem i dostarczana w formie kateringu, ze stołówki w Zespole Szkół w Straszęcinie.

Przedszkolaki, których pobyt w przedszkolu wykracza poza podstawę programową, korzystają dodatkowo z podwieczorku również przygotowywanego przez Szkołę w Straszęcinie.

Przerwy żywieniowe w Szkole:

  • I przerwa żywieniowa: 9.20 – 9.35
  • II przerwa żywieniowa: 10.20 – 10.35

Uczniowie pozostali przynoszą drugie śniadanie do szkoły w formie kanapki i wody mineralnej. Mogą też korzystać z herbaty przygotowanej w Szkole. Uczniowie korzystają również z rządowego „Programu dla szkół” zawierającego komponent mleczny i owocowo – warzywny: mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki. W ramach tego programu uczniom kl. I–V wydawane są porcje zgodnie z harmonogramem dostaw. Dostawca dostarcza produkty 2 razy w tygodniu, przeważnie we wtorki i czwartki.

Opłata za żywienie naliczana jest wg obowiązującej umowy ze Szkołą w Straszęcinie. Rodzice wpłacają pieniądze bezpośrednio na konto Zespołu Szkół w Straszęcinie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na stronie szkoły.