Dożywianie dzieci

Szkoła prowadzi odpłatne i dobrowolne dożywianie dla chętnych uczniów w formie ciepłego posiłku (zupa lub drugie danie) przygotowywanego zgodnie z jadłospisem i dostarczonego przez usługodawcę. Dotychczas usługi te świadczył Zespół Szkół w Straszęcinie. Od listopada 2022 r. nastąpi zmiana usługodawcy i warunków korzystania z dożywiania w Szkole.

Rodziny spełniające określone kryterium dochodowe mogą starać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie o refundację kosztów żywienia.

Przedszkolaki, których pobyt w przedszkolu wykracza poza podstawę programową, dodatkowo oprócz gorącego posiłku mają zapewniony również podwieczorek.

Posiłek w Szkole dotychczas odbywał się podczas dwóch długich przerw. Od listopada 2022 r. przerwa żywieniowa będzie od 10.25 – 10.40.

Pozostali uczniowie przynoszą drugie śniadanie do szkoły w formie kanapki i wody mineralnej. Mogą też korzystać z herbaty przygotowanej w Szkole.

Uczniowie korzystają również z rządowego „Programu dla szkół” zawierającego komponent mleczny i owocowo–warzywny: mleko i jego przetwory oraz owoce, warzywa i soki. W ramach tego programu uczniom kl. I–V wydawane są porcje zgodnie z harmonogramem dostaw. Dostawca dostarcza produkty raz w tygodniu.

Warunki żywienia:
1. Posiłki przygotowuje i dostarcza Firma Produkcyjno-Usługowa TASTY Danuta Dygdoń, która posiada wszystkie certyfikaty wymagane przez przepisy regulujące transport żywności podlegający kontroli nadzoru sanitarnego; przygotowane posiłki są zgodne z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej.

2. Jednostkowy dzienny koszt żywienia (skalkulowany zgodnie z art. 106 ust. 4 Prawa oświatowego) w okresie od 1 listopada b.r.) wynosi 5,00 zł (pięć złotych) i 1,50 zł za podwieczorek (jeden zł 50 gr).

3. Przelewów za żywienie należy dokonywać najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca (np. za listopad do 5-go grudnia).

Nazwa odbiorcy:
Szkoła Podstawowa w Korzeniowie
Korzeniów 77 A
39-203 Nagoszyn
Numer konta: 59 9478 0000 0002 7759 2000 0010

W tytule przelewu należy zamieścić:
1) imię i nazwisko dziecka/dzieci,
2) rodzaj wnoszonej opłaty (obiad jednodaniowy + podwieczorek),
3) za jaki miesiąc.
Przykład: tytułem: Jan Kowalski – obiad jednodaniowy + podwieczorek za listopad.
Przelana kwota musi się zgadzać „co do grosza”, prosimy nie zaokrąglać wpłat.
Przelana kwota musi być prawidłowo opisana.
Przelewy muszą być dokonywane terminowo.

4. Podstawą do odliczeń za dni, w które dziecko nie korzysta z żywienia jest informacja telefoniczna przekazana do sekretariatu BEZWZGLĘDNIE! do godz. 7.30 tego samego dnia.

5. Z żywienia dziecka jego rodzice mogą zrezygnować w każdym czasie, z zachowaniem tygodniowego terminu i pisemnej formy rezygnacji.

Wnioski: