Dożywianie dzieci

Szkoła prowadzi odpłatne i dobrowolne dożywianie dla chętnych uczniów w formie ciepłego posiłku (zupa lub drugie danie) oraz podwieczorku dla dzieci przedszkolnych, przygotowywanego zgodnie z jadłospisem i dostarczonego przez usługodawcę. Dotychczas usługi cateringowe świadczyła firma „TASTY”. Od września 2023 r. korzystamy z usług kuchni Zespołu Szkół w Nagoszynie. Posiłki przygotowywane są zgodnie z zasadami prawidłowego żywienia dzieci i młodzieży szkolnej. Do Szkoły posiłki dostarcza odrębny podmiot gospodarczy podlegający kontroli nadzoru sanitarnego i posiadający wszystkie certyfikaty wymagane przepisami transportu żywności.
Stołówka szkolna wydaje obiady w dwóch turach: o 10.25 dla uczniów kl. I-III i o 11.35 dla uczniów kl. IV-VIII.
Uczniowie niekorzystający ze stołówki szkolnej spożywają drugie śniadanie w formie kanapki i wody mineralnej lub herbaty przygotowanej w Szkole na osobnej przerwie o godz. 9.25.
Rodziny o niskim kryterium dochodowym mogą starać się w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Żyrakowie o refundację kosztów żywienia.
W Szkole w kl. I-V realizowany jest rządowy „Program dla szkół”, w ramach którego uczniowie otrzymują mleko i jego przetwory oraz świeże owoce, warzywa i soki. Porcje wydawane są zgodnie z harmonogramem dostaw. Dostawca dostarcza produkty raz w tygodniu.

WARUNKI ŻYWIENIA W SZKOLE
Dzienny koszt żywienia wynosi 4,00 zł oraz 1,50 zł za podwieczorek dla dzieci przedszkolnych, których pobyt wykracza poza podstawę programową. Płatności dokonywać należy wg rozliczenia miesięcznego podanego przez uprawnionego pracownika.

Warunki wpłaty na konto:
1) Przelana kwota musi się zgadzać „co do grosza”, prosimy nie zaokrąglać wpłat.
2) Przelana kwota musi być prawidłowo opisana.
3) Przelewy muszą być dokonywane terminowo.

Nazwa odbiorcy:
Zespół Szkół w Nagoszynie, 39-203 Nagoszyn 93
Numer konta: 74 9478 0000 0002 7788 2000 0010

Przelewów należy dokonywać najpóźniej do 5 dnia następnego miesiąca (np. za wrzesień do 5-go października).
Opłaty za grudzień i czerwiec – bezwzględnie do 23 grudnia i do 21 czerwca! W tytule przelewu należy zamieścić:

1) imię i nazwisko dziecka/dzieci,

2) rodzaj wnoszonej opłaty (obiad jednodaniowy),

3) za jaki miesiąc,

4) oraz dopisek: SP Korzeniów.

Przykład: tytułem: Jan Kowalski – obiad jednodaniowy za wrzesień w SP Korzeniów.
W przypadku nieobecności dziecka istnieje możliwość odpisu pod warunkiem zgłoszenia absencji ucznia z jednodniowym wyprzedzeniem. W takim przypadku szkoła niezwłocznie dokonuje aktualizacji zamówienia.
Z żywienia dziecka jego rodzice mogą zrezygnować w każdym czasie, z zachowaniem dwutygodniowego terminu i pisemnej formy rezygnacji.