Świetlica szkolna

W Szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły w liczbie 15 godzin tygodniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, w ramach których uczniowie mogą odrabiać prace domowe, korzystając z pomocy nauczyciela oraz uczestniczyć w organizowanych przez nauczyciela zajęciach plastycznych, czytelniczych, grach i zabawach ruchowych w sali lub na powietrzu, w tym na placu zabaw, i in. wg inwencji nauczyciela i potrzeb uczniów.

Czas pracy świetlicy szkolnej (obowiązuje od 01.09.2021 r.)
Dzień tygodnia PN WT ŚR CZ PT
Rano 7:00 – 7:30
L. Popadziuk
7:00 – 7:30
A. Kołodziej

7:00 – 7:30
Z. Tokarz

7:45 – 8:30
biblioteka

7:00 – 8:30
L. Popadziuk
7:00 – 8:30
Z. Tokarz
Po południu 12:30 – 14:30
A. Grzywacz

12:30 – 13:30
M. Ruda

13:30 – 14:30
Z. Tokarz

12:30 – 13:30
L. Popadziuk

13.30 – 14.30
A. Kołodziej

12:30 – 15:00
A. Kołodziej

12:30 – 13:30
A. Grzywacz

13:30 – 14:30
A. Kołodziej