Świetlica szkolna

W Szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły w liczbie 15 godzin tygodniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem.
Zajęcia świetlicowe prowadzone są w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych,
w ramach których uczniowie mogą odrabiać prace domowe, korzystając z pomocy nauczyciela oraz uczestniczyć w organizowanych przez nauczyciela zajęciach plastycznych, czytelniczych, grach i zabawach ruchowych w sali lub na powietrzu, w tym na placu zabaw, i in. wg inwencji nauczyciela i potrzeb uczniów.

Czas pracy świetlicy (obowiązuje od 04.09.2023 r.)

Dzień tygodniaPNWTŚRCZPT
Rano7.00–7.30
A. Kołodziej
7.00–7.30
A. Kołodziej
7.00–7.30
S. Szewc
7.00–7.30
U. Pyzińska
7.00 –7.30
S. Szewc
Po południu11.30-12.30
A. Kołodziej

12.30–14.30
A. Grzywacz12.30–14.30
M. Ruda12.30–15.00
U. Pyzińska12.30–15.00
A. Panek12.30–15.00
A. Panek