Świetlica szkolna

W Szkole prowadzone są zajęcia świetlicowe zgodnie z arkuszem organizacyjnym szkoły w liczbie 15 godzin tygodniowo, zgodnie z zapotrzebowaniem.

Zajęcia świetlicowe prowadzone są w formie zajęć opiekuńczo – wychowawczych, w ramach których uczniowie mogą odrabiać prace domowe, korzystając z pomocy nauczyciela oraz uczestniczyć w organizowanych przez nauczyciela zajęciach plastycznych, czytelniczych, grach i zabawach ruchowych w sali lub na powietrzu, w tym na placu zabaw, i in. wg inwencji nauczyciela i potrzeb uczniów.

Czas pracy świetlicy szkolnej (obowiązuje od 019.09.2022 r.)
Dzień tygodnia PN WT ŚR CZ PT
Rano 7.00 – 7.30
A. Grzywacz
7.00 – 7.30
L. Popadziuk
7.00 – 7.30
A. Kołodziej
7.00 – 8.30
A. Grzywacz
7.00 – 7.30
Z. Tokarz
Po południu 12.30 – 15.00
Z. Tokarz

11.35 – 12.20
biblioteka

12.30 – 14.30
M. Ruda

11.35 – 12.20
biblioteka

12.30 – 13.00
L. Popadziuk

13.00 – 15.00
A. Panek

12.30 – 15.00
A. Kołodziej

11.35 – 12.20
biblioteka

12.30 – 14.30
A. Panek