Konkurs „Wspólne dziedzictwo”

6 maja 2022 roku chętni uczniowie z klasy 8 przystąpili do szkolnego etapu konkursu polsko – ukraińskiego „Wspólne dziedzictwo”. O godzinie 10.00 wspólnie z innymi uczniami szkół gminy Żyraków, Pilzna i Brzostku oraz uczniami ukraińskich gmin Mena, Sośnica, Baturyn i Pliszki w obwodzie Czernichowskim zdalnie rozwiązywali test o historii, gospodarce, kulturze i relacjach polsko – ukraińskich. Głównym celem konkursu była integracja szkół polskich i ukraińskich – co jest szczególnie ważne, biorąc pod uwagę aktualną sytuację polityczną w Ukrainie.