Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025

Szkoła Podstawowa w Korzeniowie otrzymała wsparcie finansowe na rok 2023 w wysokości 4000,00 złotych w ramach realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021–2025” . Przyznana kwota zostanie wykorzystana na zakup książek do Biblioteki Szkolnej, elementów wyposażenia biblioteki oraz realizację działań promujących czytelnictwo.