Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025

W ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”, zgodnie z umową nr: ERA.531.187.2022 zawartą z Wojewodą Podkarpackim z dnia 28 kwietnia 2023 roku” Biblioteka Szkolna wzbogaciła się o kolejne pozycje książkowe, lista zakupionych książek została uzgodniona z czytelnikami biblioteki.