Pasowanie na pierwszoklasistę

„Zaprzyjaźnić się z książkami,
dumą swojej szkoły być,
ze wszystkimi pierwszakami
ślubujemy dziś!
Uczniem być – to ważna sprawa
i otwierać wiedzy drzwi.
Uczyć się, by świat poznawać,
ślubujemy dziś!”

22 października uczniowie klasy I w podniosłej atmosferze ślubowali być dobrymi Polakami, godnie reprezentować swoją Szkołę, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom.
Wszyst­kim pierw­szo­kla­si­stom życzymy, aby ten dzień pozo­stał w ich pamięci jako wiel­kie prze­ży­cie i nie­za­po­mniana, rado­sna chwila. A rodzi­com gra­tu­lu­jemy tak zdol­nych pociech.