Gorące podziękowania dla sponsorów Szkoły Podstawowej w Korzeniowie

„Bogatym nie jest ten, kto posiada, lecz ten, kto daje.”

Jan Paweł II

Dyrektor, Grono Pedagogiczne oraz społeczność uczniowska Szkoły Podstawowej w Korzeniowie pragną podziękować za coroczne finansowe wsparcie, wieloletnią pomoc i zaangażowanie następującym „Przyjaciołom i Ofiarodawcom Szkoły Podstawowej w Korzeniowie”:

Tomaszowi Walkiewiczowi
Adamowi Laskowi
Marianowi Czudcowi i Jackowi Jaworskiemu z Firmy Hekobentonity
Jarosławowi Łapie

Równie serdecznie dziękujemy, tym którzy od tego roku szkolnego dołączyli do tego zacnego grona:

Aldonie Kowalik
Arturowi Borowiczowi i Małgorzacie Kliś z Firmy Tabor
Barbarze Gil
Katarzynie Ciecierędze

Wyrażamy naszą wdzięczność i zapewniamy, że otrzymane od Państwa wsparcie służy całej społeczności szkolnej i wywołuje ogromną radość zarówno u tych najmniejszych jak i najstarszych uczniów. A dodatkowo tworzy coraz piękniejszy krajobraz wokół naszej szkoły.

Dziękujemy!