Ogłoszenie o rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego i klasy I w Szkole Podstawowej w Korzeniowie na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do Oddziału Przedszkolnego i klasy I trwać będzie od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r. w godzinach od 7.00 do 15.00.
Regulamin rekrutacji do Oddziału Przedszkolnego i klasy I w Korzeniowie określający zasady, kryteria oraz harmonogram rekrutacji a także Wnioski o przyjęcie dziecka, dostępne są w sekretariacie Szkoły a także na stronie internetowej Szkoły (www.spkorzeniow.pl).
Do Oddziału Przedszkolnego przyjmowane będą dzieci 3,4,5,6-letnie z roczników 2017-2020 natomiast do klasy I dzieci 7-letnie.
Postępowanie rekrutacyjne prowadzone będzie wyłącznie na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka.