Konkurs czytelniczy: „ Mistrz pięknego czytania”

Konkurs czytelniczy: „ Mistrz pięknego czytania”

Regulamin konkursu:

Organizatorzy konkursu:

biblioteka szkolna przy współpracy z nauczycielami klas I- III

Cele konkursu:
propagowanie kultury czytelniczej;
podniesienie poziomu czytelnictwa ;
kształcenie umiejętności pięknego czytania na głos i rozumienia czytanego tekstu;
wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu;

Uczestnicy konkursu:

– uczniowie klas I -III ;

Warunki uczestnictwa:

Konkurs przeprowadzony jest w dwóch etapach.

Etap I klasowy:

Uczeń przygotowuje do pięknego czytania fragmenty utworów wskazanych przez nauczyciela.
– Uczeń czyta głośno wybrany fragment na forum klasy.
Nauczyciel ocenia głośne czytanie wybranego fragmentu.
Najpiękniej czytające 3 osoby z klasy biorą udział w II etapie konkursu (etap szkolny).
Osoby do II etapu wybiera nauczyciel i zgłasza nazwiska uczniów do biblioteki szkolnej.

Etap II:

Uczeń czyta wybrany przez siebie fragment książki oraz tekst przygotowany przez jury.

Wystąpienia uczestników zostają ocenione przez jury II etapu konkursu.

Termin konkursu:

22.04.2022 r.

Dyplomy i nagrody zostaną wręczone po ogłoszeniu wyników.