Program stypendialny Horyzonty

Ósmoklasisto, myślisz o dobrym liceum? Dobra decyzja!
Zgłoś się po stypendium na cały okres nauki
Fundacja EFC wraz z Fundacją Rodziny Staraków otwiera nabór do kolejnej edycji programu stypendialnego Horyzonty.

Konrad Rajchel jest absolwentem Horyzontów i zeszłorocznym maturzystą I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Konrad ma obecnie 19 lat i studiuje w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pochodzi z małej miejscowości Czaszyn w Bieszczadach.

O stypendium dowiedziałem się otrzymując list od Fundacji w gimnazjum. Z lekkim przymrużeniem oka przeczytałem ulotkę, na której wypisane były wszystkie superlatywy stypendium. Myślałem sobie: „na pewno gdzieś w tym wszystkim musi być jakiś haczyk. Przecież nie otrzymałbym tak wielu rzeczy bez prawie żadnych zobowiązań, poza utrzymywaniem dobrej średniej ocen.”Jednak okazało się inaczej, a decyzja o zaaplikowaniu była jedną z najlepszych w moim życiu! Stypendium umożliwiło mi rozwinąć skrzydła. Nauka w topowym liceum pozwoliła mi świetnie zdać maturę i wybierać wśród uczelni. Wysoki poziom w liceum jak i mieszkanie z dala od domu sprawiły, że nie odczułem tzw. przeskoku między liceum a studiami.

Stypendyści Horyzontów trafiają w środowisko osób chcących się rozwijać, poznawać ludzi i świat. Obok kwestii finansowych uznają to za największy plus programu. – Program pozwolił mi nawiązać znajomości wśród krośnieńskich stypendystów, które mimo zakończenia nauki w liceum trwają nadal. Rozbudziłem swoją pasję do podróży, zwiedziłem sporo krajów Europy, brałem udział w wymianie uczniowskiej czy programie Erasmus+. Obecnie jestem współorganizatorem Polsko-Niemieckiego Forum Gospodarczego działając w Studenckim Kole Naukowym Spraw Zagranicznych. Działam też charytatywnie, prowadząc zajęcia w ramach programu Projektor. W przyszłości w planach mam karierę finansisty lub ekonomisty, czas pokaże. Planuję też semestr zagranicą w ramach programu Erasmus oraz być może studia magisterskie na zagranicznej uczelni. Do spełniania swoim marzeń jest prosta droga! Drogi ósmoklasisto, już dziś aplikuj o stypendium Horyzonty!

Fundacja EFC i Fundacja Rodziny Staraków finansują przez cały okres nauki w szkole średniej zakwaterowanie i wyżywienie w Krośnie. Stypendium pokrywa koszt wycieczek szkolnych oraz biletów komunikacji miejskiej. Dla stypendystów organizowane i finansowane są wyjazdy na wakacje i ferie, jak również nauka języków obcych i egzaminy na certyfikaty językowe. Fundatorzy zapewniają opiekę wykwalifikowanych koordynatorów oraz indywidualne wsparcie w rozwoju zainteresowań. W czasie pandemii stypendyści otrzymywali wsparcie sprzętowe i dofinansowanie internetu.
O stypendium w programie Horyzonty mogą się starać uczniowie klas 8, którzy mieszkają w miejscowościach do 30 tysięcy mieszkańców, a dochód w ich rodzinach nie przekracza 1200 złotych netto na osobę (nie wliczamy 500+).

Od 15 lutego rozpoczęła się 11 rekrutacja do Programu Horyzonty. Aplikować należy za pośrednictwem strony www.efc.edu.pl. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2021 roku.
Więcej informacji udziela koordynatorka na Podkarpaciu, Maria Starzewska, tel. 881 775 252, mstarzewska@efc.edu.pl.