Wracamy czasowo do nauki zdalnej w szkołach – Komunikat MEN

Do 11 kwietnia uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych będą uczyli się zdalnie – to najważniejsza zmiana w funkcjonowaniu szkół i placówek wprowadzona z powodu pogarszającej się sytuacji epidemicznej.

Również uczniowie szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych: sportowych, mistrzostwa sportowego, szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego będą realizowali wszystkie zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

W pozostałych przypadkach zostają utrzymane dotychczasowe zasady.
Nowe zmiany obowiązują od 22 marca do 11 kwietnia.